Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

4118 bcba 390
Reposted frombrumous brumous viaeternaljourney eternaljourney
gajka
gajka
0935 71dd 390
Reposted fromscorpix scorpix viaswiatblondynki swiatblondynki
gajka
Pamiętaj, jesteś kobietą nie książka, którą może odstawić na półkę gdy się znudzi i wróci kiedy znowu przyjdzie mu ochota.
7109 f693 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies vianouilles nouilles
gajka
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viain-flagranti in-flagranti

December 04 2017

gajka
1211 696e 390
Reposted from777727772 777727772 viaxmartii xmartii
gajka
8975 727c 390
Reposted fromoutline outline viaxmartii xmartii

December 01 2017

gajka
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
gajka
gajka
Nie mogła uratować kogoś, kto nie chce być ratowany.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasilence89 silence89
gajka
6686 2762
Reposted fromsosna sosna vianiskowo niskowo
gajka
2247 12c5 390
gajka
3423 3587 390
Reposted fromdailylife dailylife viacoldwater coldwater
gajka
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viainspirations inspirations
gajka
9116 3037 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamaua maua
gajka
1619 76bd 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamaua maua

November 28 2017

gajka
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
gajka
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl