Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

gajka
Skup się i powiedz mi, jaki Ona ma kolor oczu?

Banalne prawda?
Pewnie, że wiesz.

A teraz powiedz mi o niej coś więcej.

Gdzie ma pieprzyki? 
Mruży oczy kiedy bierze pierwszy łyk kawy? 
Która czekolada poprawia jej nastrój, w te najtrudniejsze, kobiece dni?
W której koszulce lubi spać? 
A do herbaty, wkłada cytrynę ze skórką czy bez? A może tylko wyciska?

Co wiesz o swojej Kobiecie poza tym, że :
"ciągle się czepia" 
"nie rozumie Twoich pasji" 
"robi awantury z byle powodu"

?

Założę się, że ona wie co Ty najbardziej lubisz jeść na śniadanie, że robiąc Wam poranną kawę, najpierw upija łyk z obydwu kubków, a później Tobie stawia tę smaczniejszą. 
Na pamięć wymieniłaby mi gdzie zostawiasz skarpetki i jakie są Twoje codzienne rytuały.

A Ty Kolego? 
Co dajesz w zamian?

Kobiety to najsilniejsze i najbardziej zaradne istoty jakie znam.

Stary!
One potrafią parkować i malować rzęsy jednocześnie! 
Znają na pamięć wszystkie daty szczepień Waszego dziecka i wiedzą kiedy ma imieniny Twoja stryjeczna ciotka.

Gdyby nie One, już po dwóch dniach ten świat pogrążyłby się w chaosie.

W zamian chcą tylko jednego, zainteresowania.

Ona nie potrzebuje Twoich rad, doskonale poradzi sobie bez Ciebie.

Ona chce wiedzieć, że niezależnie od swojej siły, budzi się przy człowieku, który w chwili jej słabości będzie wiedział jak poprawić jej nastrój.

Który wie, że Ona nienawidzi czekolady z nadzieniem truskawkowym, a kiedy ma okres potrzebuje koca i dużych frytek.
Który dzielnie słucha i zapamiętuje więcej niż trzy ostatnie słowa.

Pewnie powiesz mi, że nie ma już takich Kobiet, które na to zasługują? 
Nie Chłopaku, nie ma ich dla Ciebie.

Każdy ma to na co sobie zapracował, a Kobieta w Twoim domu jest tylko odbiciem Twojego zachowania.

Bo czy gdybyś Ty, miał tyle supermocy co One, to stawałbyś na rzęsach dla takiego Gościa jak Ty?
— "weź mnie. tu i teraz" / facebook.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamrs-cosmos mrs-cosmos

May 21 2018

gajka
5754 0e64 390
Reposted fromteijakool teijakool viaparamour paramour

May 17 2018

gajka
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viaendlesslove16 endlesslove16

May 15 2018

2544 7503 390

classy-captain:

#classyuploads   house design

gajka
gajka
8754 ac50 390
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
gajka
5497 ac52 390
Reposted fromdoope doope viajointskurwysyn jointskurwysyn
gajka

May 14 2018

gajka
6400 cf5f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapaprotka paprotka
gajka
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viamojenastroje mojenastroje
gajka
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viamojenastroje mojenastroje
gajka
6747 e3d4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadreamboat dreamboat
gajka
1611 9bde 390
Reposted fromsarazation sarazation viamyszkaminnie myszkaminnie
gajka
Podobał mi się jego zapach. Zapach, który sugerował, że wszystko może się zdarzyć.
Reposted fromsouvenirs souvenirs vianiebieskieoczy niebieskieoczy

April 30 2018

gajka
Są dwa etapy znajomości: tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiadania jest tyle, że na pytanie: "Co nowego?"możesz odpowiedzieć tylko: "Nic nowego".
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan viamalinowowa malinowowa

April 03 2018

gajka
3535 cad7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viavertheer vertheer
gajka
6576 e8ab 390

March 29 2018

gajka
8298 54f7 390
Reposted fromsavatage savatage vialegilimencja legilimencja
9769 8a2a 390

mariusu:

Minty (by jaimiepisonier)

Reposted frommicrowalrus microwalrus viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl