Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

gajka
0916 c571
Reposted fromwildatheart wildatheart vialaparisienne laparisienne
gajka
1708 3582
Reposted fromipo ipo vialaparisienne laparisienne
gajka
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith vialaparisienne laparisienne
gajka
5207 c722
Reposted fromxpetqa xpetqa vialaparisienne laparisienne

May 08 2019

gajka
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viamiimi miimi
gajka
gajka
Tak, we dwoje wszystko było łatwiejsze, jaśniejsze i mniej uciążliwe. Problemy rozkładały się na dwoje, a szczęście mnożyło razy dwa.
— Natalia Sońska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackatlass blackatlass

May 05 2019

gajka
9832 3bb8 500
Reposted fromelczi elczi viajustonebullet justonebullet
gajka
1396 8962
gajka
gajka
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viausmiechprosze usmiechprosze
gajka
5881 883e 500
gajka
8233 cc2f
gajka
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi vialegilimencja legilimencja

April 29 2019

gajka
9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe vialaparisienne laparisienne

April 28 2019

gajka
1894 765b
Reposted fromkarahippie karahippie viaMartwa13 Martwa13
gajka
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
gajka
4443 1d61 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
gajka
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
gajka
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatalarcio talarcio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl