Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

gajka
3332 146b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarakoszula szarakoszula

November 17 2019

gajka
6909 0745 500

November 14 2019

gajka
6350 8e83
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustmine justmine
5277 8f06

“You’re in an orchestra? What do you play?”
“Mjölnir.”

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viajustmine justmine
gajka
2876 a75d
Reposted fromskatrix skatrix viausmiechprosze usmiechprosze
gajka

November 13 2019

gajka
9598 3a68 500
Reposted fromZircon Zircon viajamaicanbeat jamaicanbeat
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viajustmine justmine
gajka
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
gajka

November 12 2019

gajka
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
gajka
0046 379a
Reposted fromslodziak slodziak viausmiechprosze usmiechprosze
gajka
gajka
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska

November 03 2019

gajka
7824 de49
Reposted fromzoou zoou viaimpulsivee impulsivee
gajka
Są takie warstwy duszy, które powinno się odsłaniać jedynie przed kimś, kto będzie umiał je kochać. A ciekawscy niech pozostaną w niepewności.
— znalezione.
gajka
Moje obecne marzenie? Żeby, ktoś odwiedził mnie bez zapowiedzi, po prostu dzwoniąc do drzwi. Bez umawiania się, na fejsbuku, przez telefon, SMS'em.
— tak po prostu
Reposted fromsesja sesja viakatkad katkad

November 01 2019

gajka
gajka
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
gajka

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalamarcelka malamarcelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl