Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

gajka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasilence89 silence89
gajka
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viagregorczykm gregorczykm

July 07 2017

gajka
chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka
gajka
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove vianataliana nataliana
gajka
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine vianataliana nataliana

July 05 2017

gajka
1664 e768 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapodprzykrywka podprzykrywka
gajka
6966 67c2

July 04 2017

gajka
9096 b7b5 500
Reposted fromoll oll viaprincessconsuela princessconsuela

July 02 2017

gajka
0887 5a25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamaddaleinee maddaleinee
gajka
4172 6785
Reposted fromClary Clary vialegilimencja legilimencja
gajka
Reposted frombluuu bluuu vialegilimencja legilimencja
gajka
2791 ee49 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
gajka
6992 4c81
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatalarcio talarcio

June 29 2017

gajka
6284 b639 500
Das Einhorn sitzt wieder in seiner Höhle und kifft.
Reposted fromsommteck sommteck viatoniewszystko toniewszystko
gajka
5943 d7ad
Reposted fromepi epi viaevlyn evlyn

June 25 2017

gajka
0016 fbc0 500
gajka
8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viaMerlinka Merlinka

June 24 2017

gajka
0870 a20f
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapannakies pannakies
gajka
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl