Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

gajka
3328 b9f3 500
Reposted fromonlyman onlyman viaaura-lunaris aura-lunaris
gajka
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda. 
— Audrey Hepburn
Reposted fromriseme riseme viaaura-lunaris aura-lunaris
gajka

July 16 2019

gajka
1537 11c3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
gajka
1536 7b95 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
gajka
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
gajka

"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."


— - Omar Chajjam
Reposted fromthesmajl thesmajl vialoveistrue loveistrue
gajka
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaemotionaldrugs emotionaldrugs
gajka
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Jay Shetty, mood of the moment
gajka
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky viajustmine justmine

July 15 2019

gajka
gajka
gajka
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viaramoneska ramoneska

July 08 2019

gajka
5156 1d86

July 03 2019

gajka
gajka
1175 36b1 500
Reposted fromwyczes wyczes viatransfuzja- transfuzja-

July 02 2019

gajka
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viasoko soko
gajka
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
gajka
2038 ff60 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viainzynier inzynier
gajka
1076 ddee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl