Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

gajka
gajka
5332 0a0e
Reposted fromkarahippie karahippie viausmiechprosze usmiechprosze
gajka
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viastarryeyed starryeyed

February 20 2020

gajka
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld viadoope doope

February 19 2020

gajka
7414 fbeb
Reposted frominto-black into-black viashakeme shakeme

February 17 2020

gajka
7899 be17 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaKaviah Kaviah

February 16 2020

gajka
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viaelentarie elentarie

February 10 2020

gajka
7080 2cf8
Reposted fromxawery xawery viajamaicanbeat jamaicanbeat

February 09 2020

gajka
8063 478b
Reposted frommiischa miischa
gajka
3571 bd1c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiischa miischa
gajka
2060 9a07 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaowieczkini owieczkini
gajka
5843 9e2d 500
Reposted fromyikes yikes viajustonebullet justonebullet
gajka
Nie tylko krew wypełnia moje serce.  Jest tam jeszcze czyjeś imię, miłość i nadzieja.
— Keith Donohue
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamarciix marciix
gajka
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viabzdura bzdura
gajka
2190 8cc3 500
Reposted fromBabson Babson viatentacleguy tentacleguy
gajka
4639 bfc1 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
gajka
8233 bd77
Reposted from0 0 viamy-little-world my-little-world
gajka

February 07 2020

gajka
3787 ba73 500
Reposted fromrubinek rubinek viatoxicsoul toxicsoul
gajka
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaostatni ostatni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl