Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

gajka
0007 aef6
gajka
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed vianoticeme noticeme
gajka

January 02 2020

gajka
gajka
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
gajka
0890 c9d6
Reposted fromweightless weightless viausmiechprosze usmiechprosze
gajka
3894 b0cc 500
Reposted fromxawery xawery vialaparisienne laparisienne
gajka
gajka
1025 596e
Reposted from0 0 viajustmine justmine

December 28 2019

gajka
2208 db82
Reposted frompesy pesy

December 27 2019

gajka
2905 880e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahereyes hereyes
gajka
3802 7499 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viazyta zyta
gajka
6684 d4c2 500
Reposted fromeuphoriaa euphoriaa viajustmine justmine
gajka
1986 e019
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viajustmine justmine

December 15 2019

gajka
7470 2fa2
Reposted frompastainmy pastainmy viajustmine justmine
gajka
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
gajka
8216 f38c
Reposted fromipo ipo viajustmine justmine
gajka
7478 64f3
Reposted fromMuppet Muppet viajustmine justmine
gajka
5737 5244 500
Reposted fromMuppet Muppet viajustmine justmine
gajka
Oby w nowym roku bylo Ci dobrze
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl